De leerlingenraad

Bij aanvang van een nieuw schooljaar worden er uit iedere klas twee nieuwe leden verkozen.
De leerlingenraad vergadert een aantal keren per jaar, onder schooltijd, met juf Nancy (locatieleider van de school).

Wat verstaan we onder een leerlingenraad?
Een leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers, gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op onze school. Het gaat op onze school om leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.

 
Waarom een leerlingenraad?
Wij vinden het belangrijk om te luisteren naar wat speelt bij onze leerlingen.  De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie zodat ze weten dat ze meetellen.

Daarom kiezen wij voor een leerlingenraad.

We verhogen de betrokkenheid van leerlingen bij de school.
We bevorderen de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bij de leerlingen.
Zij maken spelenderwijs kennis met democratische aspecten.
We bevorderen daarmee het actief burgerschap
We laten hen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Data 2018-2019:
19 september 2018

12 oktober 2018

5 november 2018

17 december 2018

16 januari 2019

27 maart 2019

12 juni 2019

Notulen

201809-notulen-leerlingenraad.docx

20181012-notulen-leerlingenraad.docx

20181105-notulen-leerlingenraad.docx

20181217-notulen-leerlingenraad.docx