De leerlingenraad

Bij aanvang van een nieuw schooljaar worden er uit iedere klas twee nieuwe leden verkozen. De leerlingenraad vergadert een aantal keren per jaar, onder schooltijd, met juf Nancy (Directrice).

Wat verstaan we onder een leerlingenraad?
Een leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers, gekozen uit en door de leerlingen van onze school. Zij zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op onze school. Het gaat op onze school om leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.

Waarom een leerlingenraad?
Wij vinden het belangrijk om te luisteren naar wat speelt bij onze leerlingen. De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.

Daarom kiezen wij voor een leerlingenraad

  • We verhogen de betrokkenheid van leerlingen bij de school.
  • We bevorderen de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bij de leerlingen.
  • Zij maken spelenderwijs kennis met democratische aspecten.
  • We bevorderen daarmee het actief burgerschap.
  • We laten hen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Notulen

201809-notulen-leerlingenraad.docx
20181012-notulen-leerlingenraad.docx
20181105-notulen-leerlingenraad.docx
20181217-notulen-leerlingenraad.docx

Leerlingenraad 2019-2020

Dit jaar zijn tot de leerlingenraad verkozen:

  • Groep 5: Tim T & Mare
  • Groep 6: Tom & Lotte S
  • Groep 7: Elise & Rens
  • Groep 8: Niek & Chris

Data 2019-2020

week van 26 augustus 2019 > uitleg leerlingenraad

week van 2 september 2019 > verkiesbaar stellen

week van 9 september 2019 > verkiezing leerlingenraad

 

Bijeenkomsten leerlingenraad

18 september 2019

13 november 2019

8 januari 2020

5 februari 2020

11 maart 2020

13 mei 2020

1 juli 2020