Tweede oproep: de OPR heeft nieuwe vacatures

6 juni 2020

Lijkt het je leuk om jouw stem te laten horen en meer te leren over passend onderwijs?

Wat doet de OPR?

De scholen in het primair onderwijs, zowel regulier als speciaal onderwijs, zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband passend onderwijs. Net zoals iedere school een medezeggenschapsraad heeft, kent ook het samenwerkingsverband een medezeggenschapsorgaan: de ondersteuningsplanraad (OPR).

De belangrijkste taak van de OPR is het beoordelen van het ondersteuningsplan en daarop instemming te verlenen en gevraagd of ongevraagd advies te geven. Het ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband ervoor zorgen dat alle leerlingen het onderwijs en de ondersteuning of zorg krijgen, die ze nodig hebben.

Wie kan zich kandidaat stellen?
In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en personeelsleden. Iedere ouder en elk personeelslid van een school uit ons samenwerkingsverband kan zich kandidaat stellen voor de ondersteuningsplanraad.

Ben je na het lezen van deze brief enthousiast geworden?

Stuur dan voor 15 juni jouw reactie naar: f.cornelissen@swv-peellandpo.nl

Voor meer informatie: https://po.swv-peelland.nl/

Terug naar overzicht