Welkom in groep 7-8

3 september 2019

Welkom op de pagina van groep 7/8 van basisschool St. Jozef. Op deze pagina vindt u algemene informatie aan over deze groep.
Tevens treft u als bijlage een overzicht aan van het PO-VO traject waarin u en uw kinderen vanaf groep 7 worden meegenomen.

Wij hopen op een fijne samenwerking met u!

Anne-Marie de la Cousine
Igor Ronckers

Organisatie onderwijs                                                                                                                             

De organisatie van ons onderwijs is zo ingericht dat alle leerlingen van groep 4 t/m 8 op dezelfde momenten rekenen, taal, spelling en Nieuwsbegrip hebben. De reden hiervoor is dat we op deze manier gemakkelijker klassendoorbrekend kunnen werken. Zo kan een kind uit groep 7 dat nog eens een extra uitleg nodig heeft over breuken, deze krijgen tijdens de instructie van groep 6 enz. 

De lessen van de zojuist genoemde vakken vinden in de ochtend plaats. De middagen zijn gereserveerd voor vakken als 'Blits' (studievaardigheden), 'Engels' en 'Topondernemers' (aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde).

Huiswerk en agenda                                                                                                                               

Iedere donderdag wordt het gemaakte huiswerk van de week ervoor besproken en krijgen de kinderen nieuw huiswerk mee naar huis. Voor het plannen ervan maken alle leerlingen gebruik van een agenda. Gaandeweg het jaar zal het huiswerk steeds meer gericht zijn op de individuele doelen van ieder kind.

Gymles                                                                                                                                                      

De gymlessen voor groep 7/8 zijn altijd op donderdag van 10.25u tot 11.15u en worden gegeven door juf Evelien (Leef! Someren).

Leren voor toetsen                                                                                                                           

Toetsen worden altijd een week van te voren opgegeven. Er zijn nooit twee toetsen waarvoor je moet leren op één dag!

Ateliers                                                                                                                                                       

Sinds een aantal jaar werken we op Bs. St. Jozef met wekelijkse ‘atelierochtenden’. Dit houdt in dat alle groepen op vrijdag van 10.30 uur tot 12.30 uur tegelijkertijd bezig zijn met verschillende disciplines uit het cultuuronderwijs. Deze lessen, die we dus ‘ateliers’ noemen, zijn in de plaats gekomen van de ‘gewone’ lessen muziek, tekenen enz. De nadruk ligt bij deze ‘atelierochtenden’ vooral op het ‘proces van het maken’ en minder op het uiteindelijke product. 

We hebben binnen ons team gekeken welke leerkracht de meeste affiniteit heeft met welke discipline. Die leerkracht zal voor alle leerlingen dit vak gaan geven. Voor het komende schooljaar hanteren we de volgende verdeling: juffrouw Anne-Marie verzorgt voor de hele school de technieklessen, juffrouw Mirjam de handvaardigheidslessen, juffrouw Eline v/d H. de drama- en danslessen, juffrouw Eline N. de tekenlessen en meester Igor de muzieklessen. Verder komt er dit jaar ook regelmatig het onderdeel 'erfgoed' aan bod en zijn er zogenaamde talentenmiddagen.

Andere zaken                                                                                                                                 

Natuurlijk besteden we nog aan veel meer zaken aandacht in groep 7/8. Zo zijn er ook lessen Corepower (sociale weerbaarheidstraining), mediawijsheid (Mediamasters) en seksuele voorlichting (lentekriebels, Dokter Corrie). Verder komt Bureau Halt twee keer in het jaar bij ons op bezoek om te praten over bijvoorbeeld groepsdruk, is er voor groep 7 in april het theoretisch en praktisch verkeersexamen en heeft groep 8 het na de meivakantie superdruk met het schoolkamp en de eindmusical. 

 

Terug naar overzicht
Terug naar overzicht