Groep 4

3 september 2019

Welkom op de pagina van groep 4. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de groep en de methoden die wij gebruiken. In groep 4 gaan we nieuwe uitdagingen aan. 'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan'!

Ik hoop op een fijne samenwerking met u en de kinderen dit schooljaar!

Eline van den Heuvel

In groep 4 zullen de kinderen kennis maken met vele nieuwe vakken. Zo zullen de kinderen de vakken spelling en taal gaan volgen. Hierbij werken zij in een werkboek en schrift.

De kinderen starten dit schooljaar met Nieuwsbegrip. Dit zijn begrijpend leesteksten die betrekking hebben op een actueel onderwerp. Ook gaan de kinderen vanaf januari aan de slag met Topondernemers. De nieuwe wereldoriëntatie methode waar we dit jaar voor het eerst mee gaan werken.

Werkwijze groep 1,2,3,4:

We gaan in de onderbouw groep doorbrekend werken. Dit houdt in dat de groepen 1 en 2 op bepaalde momenten in de week samen een kringactiviteit hebben en/of samen spelen en werken. De groepen 2-3 en 3-4 zijn combinatie groepen maar worden voor instructie bij de diverse vakken bij elkaar gezet. Elke groep krijgt de instructie in een vaste ruimte zodat dit voor alle kinderen duidelijk is. Groep 2, krijgt instructie in de aula. Groep 3 in de ruimte van juf Mirjam en Hanneke en groep 4 in de ruimte van juf Eline. Om deze werkwijze tot een succes te laten komen krijgen de kinderen van groep 2 t/m 4 een eigen groene bak met naam en persoonlijke spullen die ze mee kunnen nemen naar elke ruimte.

De volgende methodes worden gebruikt in groep 4:

Rekenen: Wereld in Getallen
Taal: Taal in beeld
Spelling: Spelling in beeld
Technisch lezen: Leesplan 
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Wereldoriëntatie: Topondernemers (vanaf januari)
Verkeer: Wijzer door het Verkeer
Schrijven: Pennenstreken 

Natuurlijk bewegen en bewegend leren

Ateliers                                                                                                                                                       

Sinds een aantal jaar werken we op Bs. St. Jozef met wekelijkse ‘atelierochtenden’. Dit houdt in dat alle groepen op vrijdag van 10.30 uur tot 12.30 uur tegelijkertijd bezig zijn met verschillende disciplines uit het cultuuronderwijs. Deze lessen, die we dus ‘ateliers’ noemen, zijn in de plaats gekomen van de ‘gewone’ lessen muziek, tekenen enz. De nadruk ligt bij deze ‘atelierochtenden’ vooral op het ‘proces van het maken’ en minder op het uiteindelijke product. 

We hebben binnen ons team gekeken welke leerkracht de meeste affiniteit heeft met welke discipline. Die leerkracht zal voor alle leerlingen dit vak gaan geven. Voor het komende schooljaar hanteren we de volgende verdeling: juffrouw Anne-Marie verzorgt voor de hele school de technieklessen, juffrouw Mirjam de handvaardigheidslessen, juffrouw Eline v/d H. de drama- en danslessen, juffrouw Eline N. de tekenlessen en meester Igor de muzieklessen. Verder komt er dit jaar ook regelmatig het onderdeel 'erfgoed' aan bod en zijn er zogenaamde talentenmiddagen.

De start en afsluiting van de dag:

Iedere ochtend komen de kinderen binnen en kiezen hoe ze de leerkracht willen begroeten. Dit kan met een high five, knuffel, dansje of hand. Op deze manier krijgt ieder kind persoonlijke aandacht en kan de leerkracht in dit moment peilen hoe het met de leerling gaat. Aan het eind van de dag sluiten we de dag af met een high five. Ook hier weer een positief contact moment om de dag af te sluiten.

Gym

Iedere donderdag heeft groep 3-4 samen gym in de Bunt. Deze gymles wordt gegeven door juf Evelien.

Computer / Chromebooks

In groep 4 gaan de kinderen regelmatig werken met een computer of Chromebook. Ze maken dan gebruik van de volgende oefensoftware:
• Taalzee *
• Rekentuin *
• Wereld in Getallen
• Taal in beeld en spelling in beeld
• Squla 
• Nieuwsbegrip XL *

*De leerlingen kunnen deze oefensoftware ook thuis gebruiken. Hiervoor geldt dezelfde inlogcode als op school.

Voor meer informatie kunt u terecht in de schoolgids en op onze website www.bs-someren-heide.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd met uw vragen terecht bij mij via de mail of door even binnen te lopen in de klas.

Ik wens u en de kinderen een fijn en leerzaam schooljaar!

Groetjes,
Juf Eline

 

 

Terug naar overzicht