groep 3

3 september 2019

Welkom op de pagina van groep 3. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de groep en de methoden die wij gebruiken. In groep 3 staat het leren lezen en schrijven centraal.

Wij hopen op een fijne samenwerking met u en de kinderen dit schooljaar!

Juf Mirjam, juf Hanneke en juf Eline

Leerkrachten 

In groep 3 werken juf Hanneke (ma, di), juf Mirjam (woe, do, vrij) en juf Eline (ma t/m vrij).

Werkwijze groep 1,2,3,4:

We gaan in de onderbouw groep doorbrekend werken. Dit houdt in dat de groepen 1 en 2 op bepaalde momenten in de week samen een kringactiviteit hebben en/of samen spelen en werken. De groepen 2-3 en 3-4 zijn combinatie groepen maar worden voor instructie bij de diverse vakken bij elkaar gezet. Elke groep krijgt de instructie in een vaste ruimte zodat dit voor alle kinderen duidelijk is. Groep 2, krijgt instructie in de aula. Groep 3 in de ruimte van juf Mirjam en Hanneke en groep 4 in de ruimte van juf Eline.Om deze werkwijze tot een succes te laten komen krijgen de kinderen van groep 2 t/m 4 een eigen groene bak met naam en persoonlijke spullen die ze mee kunnen nemen naar elke ruimte.

Inloop

We starten elke dag met een inloop. De kinderen mogen vanaf 08.25 uur naar binnen. Ze hangen hun jas op en leggen hun fruit en lunch in de daarvoor bestemde bakken, drinken wordt in de koelkast gezet. De juf is in de klas om de kinderen welkom te heten.

Vakken en methodes 

In groep 3 krijgt je kind les in verschillende vakken. Hierbij gebruiken we methodes. Hieronder zie je een overzicht van de vakken, de hierbij gebruikte methodes.

Lezen 

Voor het vak lezen gebruiken we de methode: Veilig Leren Lezen – Kim versie. Deze methode is opgebouwd uit verschillende kernen. Deze duren ieder ongeveer drie weken. Elke kern sluiten we af met methode gebonden toetsen. Leren lezen zal het gehele schooljaar centraal staan in groep 3. 

Rekenen 

Voor het vak rekenen gebruiken we de methode 'Wereld in Getallen’. In groep 3 leren de kinderen bij rekenen het volgende: telrij, splitsen en samenvoegen, sprongen van 2 en van 5, optellen en aftrekken tot en met 20.

Schrijven 

Voor het vak schrijven gebruiken we de methode 'Pennenstreken'. Deze methode sluit helemaal aan bij 'Veilig Leren Lezen'. Elke nieuwe letter wordt op dezelfde dag ook als schrijfletter aangeboden. De kinderen leren eerst alle letters los te schrijven. Daarna schrijven we de letters (woorden) aan elkaar. 

Overige methodes en vakken 

Hieronder vind je een overzicht van de overige methodes en vakken die in groep 3 gebruikt worden. 

Verkeer: wijzer door het verkeer

Natuurlijk bewegen en bewegend leren

Gym

Op donderdag heeft groep 3 en 4 samen gym in de Bunt. Deze gym wordt gegeven door juf Evelien.

Ateliers                                                                                                                                                       

Sinds een aantal jaar werken we op Bs. St. Jozef met wekelijkse ‘atelierochtenden’. Dit houdt in dat alle groepen op vrijdag van 10.30 uur tot 12.30 uur tegelijkertijd bezig zijn met verschillende disciplines uit het cultuuronderwijs. Deze lessen, die we dus ‘ateliers’ noemen, zijn in de plaats gekomen van de ‘gewone’ lessen muziek, tekenen enz. De nadruk ligt bij deze ‘atelierochtenden’ vooral op het ‘proces van het maken’ en minder op het uiteindelijke product. 

We hebben binnen ons team gekeken welke leerkracht de meeste affiniteit heeft met welke discipline. Die leerkracht zal voor alle leerlingen dit vak gaan geven. Voor het komende schooljaar hanteren we de volgende verdeling: juffrouw Anne-Marie verzorgt voor de hele school de technieklessen, juffrouw Mirjam de handvaardigheidslessen, juffrouw Eline v/d H. de drama- en danslessen, juffrouw Eline N. de tekenlessen en meester Igor de muzieklessen. Verder komt er dit jaar ook regelmatig het onderdeel 'erfgoed' aan bod en zijn er zogenaamde talentenmiddagen.

Computer/Chromebooks 

In groep 3 werken we met computers en Chromebooks. We oefenen hiermee de lesstof. We gebruiken de volgende programma's:

Wereld in Getallen

Veilig Leren Lezen *

Rekentuin *

Taalzee *

Squla

*deze programma’s kunnen ook thuis gedaan worden met uw kind.

Voor meer informatie kunt u terecht in de schoolgids en op onze website www.bs-someren-heide.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd met uw vragen terecht bij mij via de mail of door even binnen te lopen in de klas.

Wij wensen u en de kinderen een fijn en leerzaam schooljaar!

Groetjes,
Juf Mirjam, Juf Hanneke en Juf Eline

 

 

Terug naar overzicht