Welkom in groep 0-1

22 augustus 2019

Het is voor ‘nieuwe’ kleuters wel een hele omschakeling om ineens elke dag naar school te gaan.
Spannend voor de kleuter...maar ook voor ouder(s) en/of verzorgers(s)...

Alvast een beetje informatie voor de eerste periode....

Als uw kind voor het eerst naar school gaat, bent u de hele eerste week welkom om tot 8.45 uur de dag met uw kind in de klas op te starten.

Nadat de eerste bel gegaan is, mag uw kind naar binnen. Dit is ’s morgens om 8.25 uur. Het is de bedoeling dat uw kind zijn jas in de speciale luizenzak doet. De zak wordt vervolgens aan het eigen haakje (voorzien van naam) gehangen. Luizenzakken kunt u voor € 1,50 bij ons op school kopen. De groepsleerkracht zal u hierop attent maken.

De eerste week na iedere schoolvakantie hebben we een zogenaamde ‘spelinloop’ waarbij de ouders tot 8.45 uur mee de klas in komen, zodat zij met hun kleuter de geplande activiteit samen kunnen doen. De overige weken begint de dag voor de kinderen ook vanuit een eigen gekozen spelactiviteit alleen dan zonder ouders. De leerkracht komt de kinderen buiten ophalen, zodat het minder druk is op de gang en de kinderen rustig naar de klas kunnen gaan.
Is uw kleuter de eerste weken erg verdrietig? Dat kan natuurlijk! Zeg het even tegen de leerkracht; dan kunt u nog even mee naar binnen..

Na schooltijd kunt u uw kind op het schoolplein, bij de kleuteruitgang, ophalen. De leerkracht laat uw kind niet alleen totdat het is opgehaald. We horen het graag van tevoren als iemand anders uw kind komt ophalen.

Hoe ziet een schooldag eruit?

Hieronder vindt u een korte omschrijving van een willekeurige schooldag in de kleutergroep:

Spelinloop of  activiteit + kleine kring (begeleid werken in een klein groepje)
Deze activiteit wordt de dag ervoor al ingepland zodat kinderen ’s morgens meteen weten wat ze gaan doen. Zij kunnen hier zelfstandig mee starten. De leerkracht gaat met een aantal kinderen in een kleine kring zitten om (nieuwe) lesstof aan te bieden of te herhalen. In de onderbouw proberen we zoveel mogelijk groepsoverstijgend te werken. Het kan dus zijn, dat Uw kleuter op een ochtend niet in groep 1 bij de kleine kring aansluit, maar bij groep 2. Op deze manier proberen wij zoveel mogelijk op het niveau van Uw kind te werken.

Kringactiviteit
Tijdens de kringactiviteit is er veel aandacht voor taal - en rekenactiviteiten, maar ook voor muziek.
Omdat de volgorde van de activiteiten per dag kan verschillen, laten we de kleuters met behulp van zogenaamde ‘dagritmekaarten’ zien wat we in welke volgorde gaan doen. Op de tijdwijzer geven we aan welke dag het is, wat voor weer het is en met welk project we bezig zijn.

Werken met ontwikkelingsmateriaal en spelen in hoeken
In de kleutergroep wordt gewerkt met een kiesbord. Op het kiesbord staan alle activiteiten die uw kind die ochtend of middag gaat doen. In een hele korte tijd zullen de kinderen de bijbehorende pictogrammen gaan herkennen en weten wat ze moeten doen.

Twee middagen per week werken wij in de onderbouw met een rekencircuit. De groepen 1 t/m 3 werken in kleine groepjes aan een bepaald rekendoel. Op deze manier leren kinderen van elkaar en kunnen ze op eigen niveau rekenen.

Buitenspel/bewegingsles/natuurlijk bewegen
Iedere woensdag is onze vaste gymdag. We gaan dan gymmen in de speelzaal van onze school. Op andere dagen spelen we ieder dagdeel buiten, doen ‘natuurlijk bewegen’ of gaan bij slecht weer naar de speelzaal.

Lunchpauze
De lunchpauze duurt van 11.55 -12.15 uur. De kinderen eten samen met de leerkracht en gaan vervolgens een half uur buiten spelen. Voor de lunch mogen de kinderen ook drinken meenemen. Broodtrommels en bekers (voorzien van naam) zullen in de ochtend verzameld worden en (gekoeld) bewaard worden voor de lunch.

Open week
Eén keer per jaar hebben we in groep 1-2 en 2-3 een open week: ouders mogen dan een dagdeel meedraaien in de groep. Op deze manier kunt u zelf ervaren hoe wij in groep 1-2 en 2-3 werken. Rond maart/april organiseren wij nog een open week voor ouders van later ingestroomde kleuters.

Projecten
Wij werken met projecten en u ontvangt hiervan een projectbrief. Hierin staat wat we precies gaan behandelen, welke liedjes de kinderen leren en wat u thuis kunt doen. Soms hebben we een activiteit waarbij wij hulp nodig hebben van ouders. Eventuele klassenouders zullen hiervoor contact met u opnemen.

Bij de kleuters werken we met de methode “Piramide” om het taalonderwijs vorm te geven. Voor rekenen gebruiken we “Met sprongen vooruit” en voor schrijven de methode “Pennenstreken”. Ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind besteden we aandacht met de methode “Kinderen en hun sociale talenten”. Deze methodes helpen ons ervoor te zorgen dat kleuters zich op alle vlakken ontwikkelen: zowel cognitief en motorisch als sociaal-emotioneel. Bovendien gebruiken wij het observatiesysteem “KIJK” en het zogenaamd ‘leerlingvolgsysteem’ van CITO, waarmee we de ontwikkelingen van uw kind goed kunnen volgen en waar nodig kunnen bijsturen.

We realiseren ons dat deze informatie beperkt is. In het kleuterinformatieboekje, de schoolgids en op onze website www.bs-someren-heide.nl vindt u meer informatie terug. Natuurlijk kunt u ook altijd met uw vragen terecht bij ons of onze directie.

Wij wensen u en uw kind fijne en leerzame jaren bij ons op school.

Groetjes,
Juf Mirjam en juf Anne-Marie

 

 

 

Terug naar overzicht