Welkom in groep 1-2a

14 november 2018

In groep 1-2 begint uw kind aan een lange schoolperiode bij ons op school; spannend! Wij proberen de kennismaking zo prettig mogelijk te laten verlopen...

Een dag in groep 1-2a

Uw kind is van harte welkom in de klas na de eerste zoemer. Deze gaat om 08.25 uur. Jassen worden in de daarvoor bestemde luizenzakken gedaan, die U bij ons op school kunt aanschaffen.

Ieder kind heeft een eigen kapstok met naam. De eerste week na iedere vakantie hebben we een spelinloop met ouders, daarna zonder ouders. De kleuters komen dan ook alleen naar binnen. Het is de bedoeling dat ze bij de tweede bel, 08.30 uur, aan de slag zijn. Wat ze moeten doen, staat op het kiesbord. Dit kan een activiteit in een groepje zijn of bij de juf in de kleine kring.

De eerste week , nadat uw kind 4 jaar is geworden, bent U natuurlijk, ongeacht de periode, welkom tijdens deze spelinloop!

Na schooltijd kunt U bij het hek wachten tot Uw kind naar buiten komt. De leerkracht blijft bij Uw kind totdat het is opgehaald. Wanneer iemand anders uw kind komt halen, horen we dat graag van te voren.

We werken met de methode 'Piramide', waarmee we doelgericht werken aan de brede ontwikkeling van kleuters. Van motoriek tot creativiteit, van taal tot sociaal-emotionele ontwikkeling en van wereldoriëntatie tot rekenen.

Dit alles wordt geobserveerd en genoteerd in de observatiemethode ‘Kijk!’, waardoor wij een zo goed mogelijk beeld krijgen van Uw kind.

In februari en mei worden de kleuters tevens getoetst op het gebied van rekenen en taal, zodat wij een compleet beeld hebben en U goed kunnen informeren tijdens de oudergesprekken.

Deze oudergesprekken vinden plaats in november, februari/maart en juni. De laatste twee zijn n.a.v. het meegegeven rapport.

We werken nauw samen met de peutergroep 't Kruimeltje. Samen met Juf Ria en juf Mario plannen we de projecten en regelmatig een gezamenlijke activiteit. Zo wordt de doorstroom naar groep 1 heel erg veilig en kan uw kind starten aan een mooie basisschoolperiode!

Tot slot......

Wij vinden een goede communicatie tussen ouders en school enorm belangrijk en met vragen en opmerkingen kunt u altijd (na schooltijd) bij ons terecht.

Terug naar overzicht