Aanmelden school

Indien u uw kind wilt aanmelden op onze school, willen we u vragen om bovenstaand aanmeldformulier volledig in te vullen en ondertekend naar ons terug te sturen, samen met een kopie van een paspoort, identiteitskaart, of bewijs van inschrijving uit de basisadministratie van de gemeente.

Nadat we het aanmeldformulier hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging van ontvangst en volgt informatie over het vervolgtraject. Het is altijd mogelijk om telefonisch een afspraak te maken om de school te leren kennen en uw kind aan te melden. Ons telefoonnummer is: 0493 - 491654.

Aanmeldformulier Begeleidende brief aanmelding Informatieboekje kleuters