Aanmelden school

Aanmeldformulier Begeleidende brief aanmelding

Indien u uw kind wilt aanmelden op onze school, willen we u vragen om bovenstaand aanmeldformulier volledig in te vullen en ondertekend naar ons terug te sturen, samen met een kopie van een paspoort, identiteitskaart, of bewijs van inschrijving uit de basisadministratie van de gemeente.

Nadat we het aanmeldformulier hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging van ontvangst en volgt informatie over het vervolgtraject. Het is altijd mogelijk om telefonisch een afspraak te maken om de school te leren kennen en uw kind aan te melden. Ons telefoonnummer is: 0493 - 491654.

Toelating leerling

Als een kind als leerling op een school wordt toegelaten dan bevestigt de school dit schriftelijk dan wel via de mail aan de ouders.

Het aangemelde kind wordt, wanneer het kind minimaal de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden heeft bereikt, voorafgaande aan de definitieve plaatsing in de gelegenheid gesteld gedurende een aantal dagdelen kennis te maken met de school, de groep en de groepsleerkracht.

Plaatsing van leerlingen kan geschieden vanaf het moment waarop het kind 4 jaar is geworden.

Gedurende de laatste 4 weken van het schooljaar worden in principe geen leerlingen meer geplaatst.

Wanneer de leerling afkomstig is van een andere basisschool wordt de leerling pas ingeschreven na ontvangst van een bericht van uitschrijving van de school van herkomst.  De directeur van de ontvangende school stuurt vervolgens een bewijs van inschrijving naar de school van herkomst. De school van herkomst is verplicht een onderwijskundig rapport van de leerling aan te leveren.

Informatieboekje kleuters